CART

Webshop

Staedler Watercolor Brush Pens, set

Now here are some fun pens! Within these double ended pens, a lot of letters in loads of different colors are hiding, impatiently waiting to come out. You can feel that, right?

They come in 12, 18 or 36 colors, and you get a lot of fun for your money’s worth with these! The fact that they are kinda cheap is important especially if you’re a beginner, as you easily tend to get hesitant, afraid of fraying or damaging new expensive pens, if you pay a smaller fortune for them, and that’s not a good thing for your creativity.

The brush fiber tip can produce line widths from 1 – 6 mm. The ink is water soluble, which means that you can dilute the ink with water for beautiful water color effects – either you dip the tip in a glass of water before you draw, or you go over the letters with a brush with water afterwards – or you draw on a glossy, smooth surface, and pick up the ink from there with a brush and apply it on paper. The options are many. It also means that you can blend the colors, for instance by lettering two tips “kiss” each other before you draw.

On the other end is a small tip, with some flexibility too, but it’s a lot sturdier than an ordinary brush tip. That makes it perfect for detailed work, and the pens are therefore great for planning, for instance, where you might want to use both thin and thick lines.

All fiber brush tip pens fray sooner or later. Thus, fraying pens don’t necessarily mean that you’ve done something wrong, it’s a natural process with these kinds of tips. But using smooth paper helps them stay in shape longer.

These pens are not the top-notch highest quality, but they are a lot of fun. And I don’t know about you, but to me, fun trumps overpriced over and over again. When learning lettering, you need to get a lot of letters out of your system before the really great ones start to appear. These pens will help you along the way.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: 9152 Category:
SVENSK INFORMATION - INFORMATION IN SWEDISH

Här har du ett gäng roliga pennor! Inuti dessa dubbel-spets-pennor gömmer sig en massa bokstäver i mängder av roliga färger, otåligt väntande på att få komma ut. Du ser det va?

De finns i 12, 18 eller 36 färger och du får massor av sköj för pengarna med dem! Det faktum att de är ganska billiga kan vara ganska viktigt, särskilt om du är nybörjare, eftersom det är lätt att bli för försiktig och tveksam om du är rädd för att förstöra och rugga upp dyra, nya pennor, om du betalt en mindre förmögenhet för dem, och det är inget bra för kreativiteten.

Fiber-pensel-spetsen kan skapa linjer mellan 1 – 6 mm. Färgen är vattenlöslig, vilket betyder att du kan spä ut den med vatten för fina akvarelleffekter – antingen doppar du spetsen i ett glas vatten innan du skriver, eller så går du över bokstäverna med en pensel och vatten efteråt – eller så ritar du lite på en glansig, slät yta (en plastpåse tex), och hämtar upp färgen med en pensel och målar på papper. Alternativen är många. Du kan också blanda färgerna genom att låta penselspetsarna ”pussas” innan du skriver.

I andra änden finns en smal spets, med lite flexibilitet i sig också, men betydligt hårdare än en vanlig penselpenna. Det gör den perfekt för detaljarbete, och pennorna är därför perfekta för tex bullet journaling, där du vill ha både tjocka och smala linjer.

Alla fiberspetsar ruggas upp så småningom. Om du har en penna som inte längre är så bra på att skapa fina, tunna och distinkta linjer, så behöver det inte betyda att du gjort något fel, det är en naturlig process för den här sortens spetsar. Men att använda ett bra och glatt papper hjälper dem hålla sig i form längre.

Dessa pennorna har inte den absolut högsta kvaliteten, men de är sjukt roliga! Och jag vet inte hur det är för dig, men för mig så trumfar roligt överprisat sju dar i veckan. När du lär dig lettering, så behöver du får ur sig en massa bokstäver ur ditt system innan de där riktigt härliga bokstavsformerna visar sig. Dessa pennorna hjälper dig på vägen.